tickets

 

TICKETS

 

4 sept 2021 - yellow blues:

VV €20 - kassa €30


5 sept 2021-  easy yellow:

VV €30 - kassa €40


combi ticket: VV €45

--------


VERKOOPSVOORWAARDEN 

Festivaltickets worden noch terugbetaald, noch omgewisseld.

In geval van verlies of diefstal van het festivalticket zal dit noch vervangen, noch terugbetaald worden.

Toegang tot het festivalterrein kan ten allen tijde geweigerd of ontzegd worden.

De festivaltickets die zonder de toestemming van de officiële ticketverdeler en/of organisator worden doorverkocht, geven geen recht op toegang.

Namaak van het festivalticket wordt gerechtelijk vervolgd.

De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich tevens het recht om festivaltickets te annuleren van zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod festivaltickets te koop worden aangeboden. De kosten als gevolg van de annulatie worden verhaald op de koper.

De artiesten en de organisatoren van het festival kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.

Wijzigingen in de programmatie geven geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket.

De organisator is in geen geval aansprakelijk voor de stopzetting en/of afgelasting van het festival door overmacht (zoals o.a. ongewone weersomstandigheden, ziekte, overlijden of afwezigheid van een artiest).

Er kunnen tv-opnames en/of  foto's gemaakt worden tijdens het festival.

De kans bestaat dat u wordt gefilmd en/of gefotografeerd.

De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren.

Betreding van het festivalterrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.         Het aantal toegelaten personen houden we

                         zoals elk jaar beperkt.
        We wensen de kwaliteit te behouden
                         boven de kwantiteit.

                             max 500 p/dag

 _______________________________________________________________-

-------------------------------------------------------------------------------------------

Korting € 2 bij aankoop van tickets aan de kassa:


65+, studentenkaart.


vrijetijdspas GEEL


Kortingen zijn niet cumuleerbaar. Begeleide kinderen tot 13 jaar gratis.


Korting is enkel geldig bij vertoon van bewijs aan de inkom.

TICKETS vanaf 14 mei 2021 te koop....

 

Vervoort & Renders
MANO
Bellinckx
Bellinckx
Verachtert
Stad Geel

Yellowtime vzw